Az orion csillagkép varázslatos ködössége az M78

Az M78 egy csodálatos reflexiós ködösség az Orion csillagkép közelében. Az M78 fényes, barlangos öblében két óriáscsillag a HD 38563A, és a HD38563B kékes fénye szóródik és világítja meg a ködösség belsejét. A ködösséget kettévágó sötét, kontrasztos teületek a csillagközi anyaggal , vagyis porral és gázokkal legsűrűbben telített része.

 Az M78 reflexiós-köd Földtől való távolsága megközelítőleg 1600 fényév. A ködösség fotografikus megörökítése igen komoly kihívás, hiszen a hazai égen, a horizonthoz közel és elég rövid ideig látható objektum nem adja magát túl könnyedén. A horizont közelsége miatt a fényszennyezettség nagyban rontja a részletek megjelenítését. 

A végleges fotó 24 órányi expozíció eredménye.